Lean productie

Van lean producten naar lean productie

Lean production omvat alle beginselen, methoden, procedures en gedragingen in hun totaliteit, om een efficiënt ontwerp van de productieprocessen mogelijk te maken en te ervaren in de hele keten van toegevoegde waarde.

CIP - Continu Verbeteringsproces / Kaizen

De basis voor een continu verbeteringsproces is nauwkeurige observatie en onderzoek van de afzonderlijke processtappen. Verspillingen en verliezen kunnen op deze manier aan het licht worden gebracht. De eigenlijke plaats van het werk (gemba) is het uitgangspunt waar de echte dingen (gembutsu) kunnen worden geobserveerd. Hier wordt nauwgezet gelet op mogelijke verspillingen en verliezen (muda). Indien ontdekt, neemt het verbeteringsproces (kaizen) het over, met kleine of grote stappen. Ons streven naar perfectie door middel van kaizen is een gegeven.

5S

De 5S-methode is een systematische aanpak om de eigen werkplek en werkomgeving zo in te richten dat waardetoevoegende activiteiten op de voorgrond staan. Het doel van deze methode is om vormen van verspilling te elimineren of tot een minimum te beperken.

SMED

SMED staat voor Single Minute Exchange of Die en houdt zich bezig met het optimaliseren van de insteltijden van processen. Bij de SMED-methode worden zowel organisatorische als technische maatregelen gebruikt om de insteltijden te verkorten.

Andon

Andon is een visueel meldsysteem dat wordt gebruikt om de actuele bedrijfstoestanden van machines en werkstations voor iedereen zichtbaar te maken. Bij problemen of storingen wordt via een visueel of akoestisch signaal om ondersteuning gevraagd (trekkoordprincipe).

Kanban

Kanban (uithangbord in het Japans) is een productiecontrolemethode die gebaseerd is op het "pull"-principe en staat voor een gesloten regelkring. Bij het pull-principe neemt de consument het materiaal dat nodig is voor de productie. Als de consument een eerder vastgestelde kanban-hoeveelheid al heeft verbruikt, stuurt hij een signaal in de vorm van een kanban-kaart naar de magazijnbediende, zodat deze de kanban-hoeveelheid kan aanvullen.

SmartMONITOR

Product brochure

Het slimme MDC-alternatief::SmartMONITOR

PDF Download
SmartMONITOR

SmartMONITOR

more information
Andon solutions

Andon Solutions

more information