EU-machinerichtlijn 2006/42/EG

Signaaltechniek in verband met veiligheid

De Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

De nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG verplicht machinefabrikanten om een strengere veiligheidsanalyse uit te voeren voor machines en installaties.

De richtlijn verwijst naar normen die de risicoanalyse regelen. Na een overgangsfase van de oude naar de nieuwe veiligheidsnormen is dit vanaf eind 2011 verplicht voor alle fabrikanten van machines. Dit betekent dat ingenieurs vanaf de vroegste ontwerpfase rekening moeten houden met karakteristieke waarden voor veiligheidsgerelateerde machineonderdelen.

De nieuwe veiligheidsnorm EN ISO 13849-1

De Europese norm EN ISO 13849-1 "Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene principes voor het ontwerp" heeft betrekking op alle soorten besturingssystemen en machines. De norm regelt een deel van de risicoanalyse voor machines in overeenstemming met de machinerichtlijn.

Volgens de norm worden alle componenten - dat wil zeggen alle onderdelen en inrichtingen die van invloed zijn op de veiligheid van de machine - beoordeeld aan de hand van en toegekend aan karakteristieke waarden, teneinde de verwachte veiligheid van de machine te bepalen. Een van deze veiligheidskarakteristieke waarden is de MTTFd-waarde. Aan het einde van de analyse wordt het "Performance Level" (PL) bepaald.

De veiligheidsnorm EN ISO 13849-1 is hier van toepassing:

  • Europese Unie
  • IJsland
  • Noorwegen
  • Zwitserland

Sinds eind 2011 is de strengere veiligheidsanalyse voor iedereen verplicht. De overgangsperiode van de oude veiligheidsnormen is op die datum verstreken.

Normale signalerings- of waarschuwingstoestellen - alle WERMA signaleringstoestellen zijn geschikt!

In het algemeen geldt het volgende: Alle WERMA signaleringstoestellen zijn geschikt voor machinesignalering conform de nieuwe Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG (sinds 29.12.2009). Er moet echter onderscheid gemaakt worden tussen veiligheidsrelevante en niet-veiligheidsrelevante toepassingen, want: Veel informatieve signaaltoepassingen zijn niet relevant voor de veiligheid. Bijvoorbeeld: een signaaltoestel kan gewoon worden gebruikt om iemand te informeren of een proces is beëindigd of nog aan de gang is. Dergelijke toestellen worden vaak gebruikt om stilstandstijden te signaleren en de economische efficiëntie te verbeteren.

Veiligheidsgerelateerde signaleringsinrichtingen en risicoanalyse

Wanneer zijn signaleringsinrichtingen veiligheidsgerelateerd? - Risicoanalyse

Uit de illustratie blijkt in welke gevallen signaleringsinrichtingen met veiligheidswaarden moeten worden gebruikt.
In het kader van een risicoanalyse moet de ontwerper aan de hand van een iteratief proces bepalen of de machine die wordt ontwikkeld veiligheidsrisico's inhoudt. Als er risico's zijn, moet de ingenieur voorzorgsmaatregelen inbouwen om deze risico's te voorkomen.

Signaleringsinrichtingen kunnen deel uitmaken van een dergelijke voorzorgsvoorziening. Een akoestische zoemer kan bijvoorbeeld de bediener van een machine tijdig waarschuwen voordat een falend vacuüm een gewicht doet vallen. In dit geval is de signaalinrichting veiligheidsgerelateerd. Deze veiligheidsgerelateerde signaleringsinrichtingen moeten met hun karakteristieke waarden worden opgenomen in de risicoanalyse van de machine. Het Duitse testinstituut TÜV heeft de MTTFd en PL-waarden van geselecteerde WERMA signaleringsinrichtingen bepaald en bevestigd.

SISTEMA - een belangrijk hulpmiddel voor de berekening van risico's

SISTEMA is een hulpmiddel voor de berekening van het machinerisico. Het is gratis software die wordt aangeboden door het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk. SISTEMA kan zonder registratie worden gedownload van de website van het instituut.

Met behulp van deze software kan iedereen de veiligheid van machines evalueren en bepalen. Het programma helpt onder meer bij de berekening van het "Performance Level" (PL).

Eenvoudig downloaden: SISTEMA database met meer dan 100 WERMA signaleringsinrichtingen

WERMA heeft voor SISTEMA een database samengesteld waarin de WERMA signaleringsinrichtingen zijn opgenomen met de door het testinstituut TÜV geteste veiligheidswaarden. Ontwerpers kunnen de database met de signalisatietoestellen en hun veiligheidswaarden snel en gemakkelijk downloaden, zonder zich te moeten registreren op de website.


Geteste veiligheid: WERMA signaleringsinrichtingen

Veiligheidswaarden besparen tijd voor ontwerpers

In opdracht van het testinstituut TÜV heeft WERMA de veiligheidswaarden voor geselecteerde signaleringsinrichtingen bepaald. Deze waarden kunnen onmiddellijk in de risicoanalyse van de machinebouwer worden opgenomen. Dit vereenvoudigt het ontwerpproces van de fabrikant en bespaart hem tijd.

Signaalgevers met de beste MTTFd-waarde - bevestigd door TÜV

De MTTFd-waarde beschrijft de statistisch gemiddelde bedrijfstijd tot gevaarlijke defecten (overeenkomstig EN ISO 13849-1). Deze signaalgevers bereiken allemaal de hoogste veiligheidswaarde MTTFd > 100 jaar.

De ontwerper kan kiezen uit een breed scala van signaleringsinrichtingen:

Optical-audible combinations

Optisch-auditieve combinaties

meer informatie
Signal Towers

Signaaltorens

meer informatie
Signal Beacons and Traffic Lights

Signaalbakens en verkeerslichten

meer informatie
Horns and Sirens

Hoorns en Sirenes

meer informatie