News about WERMA

08 Feb 2021

WERMA signalisatie in de meest duurzame tunnel van Nederland

Het Nederlandse bedrijf Vialis, een VolkerWessels onderneming, zorgt voor beschikbaarheid en doorstroming in het verkeer, zodat iedereen met plezier blijft reizen. Het bedrijf werd ingeschakeld voor het project ‘Rotterdamsebaan’ in Den Haag en zorgt samen met partners als Technische Unie voor alle technische installaties, waaronder een ontruimingssysteem van WERMA.

Duurzame Mobiliteit en Infrastructuur

Steden groeien, het aantal inwoners, bedrijven en bezoekers neemt toe. Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol en de steeds groeiende vraag naar vervoer en transport wordt beantwoord door een toenemende aanwezigheid van motorvoertuigen op de wegen. Want iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de omgeving. Duurzame mobiliteit is pas mogelijk als men een evenwicht vindt tussen sociale, economische en ecologische aspecten van mobiliteit.

Zo ook in Den Haag, de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland. Met bijna 550.000 inwoners is het de derde  grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam. Den Haag is de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland. De Utrechtsebaan is de belangrijkste toegangsweg. Van het verkeer dat de stad dagelijks in- en uitgaat, rijdt veertig procent via deze weg. Dat leidt elke dag tot files en bovendien hebben de aangrenzende woonwijken veel last van sluipverkeer. De nieuwe Rotterdamsebaan zorgt ervoor dat de druk op de Utrechtsebaan afneemt en het verkeer zich beter verdeelt.

De nieuwe weg is hét voorbeeld van duurzame infrastructuur in Nederland. In het ontwerp werd veel aandacht besteed aan de verschillende duurzaamheidsaspecten, zoals vormgeving en inpassing in het landschap, luchtkwaliteit en energiegebruik. Een goed voorbeeld is de tunnelmond aan de zijde van Ypenburg, dat tegen de snelwegen A4/A13 aanligt. Hier is over het dienstgebouw en de tunnelmond een grote overkapping gebouwd die bestaat uit zonnepanelen. De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, zorgt ervoor dat het dienstgebouw energieneutraal is.

Victory Boogie Woogietunnel

“De gemeente Den Haag ziet deze tunnel, die Victory Boogie Woogietunnel heet, als een visitekaartje voor de stad” zegt Bas Albers, senior constructeur voor hoofdaannemer BAM. Een van de kenmerken van dit project is de vormgeving van het dienstgebouw dat boven de tunnelingang staat en naast een zonnepanelen dak aan de buitenzijde is voorzien van zwarte beplating. “Je ziet geen beton”, zegt Albers. “Je kunt als opdrachtgever kiezen voor functionaliteit of voor een stapje meer.”

Jan Willemsen is operationeel directeur bij Vialis. In dit project ontwerpt en realiseert Vialis samen met BAM alle technische installaties, en dat zijn er zo’n 50. Het gaat dan om verlichting, pompen, ventilatoren, VRI’s, matrixsignaalgevers en lussen, tot aan afsluitbomen, camera’s en omroepsystemen. Al deze systemen worden vanuit de bediencentrale bediend via een van de drie desks. Vanuit deze bediencentrale kunnen ook  twee andere tunnels in Den Haag worden bediend - de Koningstunnel  en de Hubertustunnel. In deze nieuwe, duurzaam gebouwde bediencentrale worden de technische systemen van de Rotterdamsebaan dus gekoppeld aan het Haagse verkeersmanagementnetwerk, inclusief de bediening van alle Haagse bruggen en pollers. De installaties gaan bovendien over meer dan techniek alleen. Willemsen: “Wij vinden het belangrijk om samen met onze omgeving te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Deze intelligente systemen helpen daarbij en zorgen ervoor dat we steden bereikbaar maken en houden.”

WERMA-ontruimingsinstallatie en maatwerklogistiek Technische Unie

Voor de dienstgebouwen en de onderhoudsgangen over het gehele tunneltracé heeft Vialis gekozen voor WERMA-signalisatie. Met lampen, flitsers en akoestische modules wordt bij een eventuele ontruiming de veiligheid van tunnelgebruikers en -personeel vergroot.

Om de 100 meter moest er een waarschuwingslamp komen. Zo worden chauffeurs en iedereen aanwezig in de tunnel verwittigd wanneer er gevaar dreigt en de tunnel geëvacueerd moet worden. De 3 kleuren op de signaaltoren en het geluidselement geven duidelijk weer wat te doen. Kleurt het element groen, dan is er niets aan de hand en is de tunnel veilig. Brandt het element permanent rood, dan is het beperkt veilig en nemen de instanties de nodige acties. Begint het element echter rood te flitsen en hoort men tegelijkertijd het akoestisch signaal, dan is evacuatie nodig.

Aangezien de bouwlocatie voor de Rotterdamsebaan geen adres had en zich op een druk knooppunt van wegen bevond, was het afleveren van de installatie op de juiste plaats nog best een uitdaging. Bauke Span, de accountmanager van Technische Unie heeft de locatie bezocht en de locatie-coördinaten opgeslagen. Op basis van die coördinaten is er een verzendadres opgesteld dat door de vervoerder gebruikt kon worden. Door de regie op het logistieke deel strak te houden heeft de levering geen vertraging opgelopen.

Press contact

Udo Skarke
General Manager • WERMA USA

Tel. +1 (470) 361 / 0600
us-info@werma.com